2013-07-04 | Industriområdet | Mattehjälp - olika förutsättningar men samma möjligheter?

Seminarie från Industriområdet i Almedalen torsdagen den 4 juli 2013.

« Tillbaka